Het rapporteren van vuurbol waarnemingen

U heeft een vuurbol waargenomen. Hoe moet u uw waarneming rapporteren? Op deze pagina een beknopte handleiding.

In sommige (niet alle) gevallen, is het voor de Dutch Meteor Society (DMS) zinvol vuurbolwaarnemingen te verzamelen. Het verzamelen van waarnemingen is vooral van belang, als uit een aantal karakteristieken van de vuurbol (grote helderheid, trage snelheid, fragmentatie) het vermoeden bestaat dat het om een meteorietval gaat. Uw waarnemingen gecombineerd met die van anderen kunnen ons dan helpen het traject van de vuurbol te bepalen, en het punt waar eventuele meteorieten neergekomen moeten zijn.

In zo'n geval hebben we allereerst een aantal basis-gegevens van u nodig:

1) Uw waarneemlokatie

Vermeld in ieder geval de naam van de plaats waar u de vuurbol waarnam. Helemaal mooi is het als u ook nog met behulp van een kaart of Google Earth de geografische coordinaten van uw waarneemplek kunt leveren.

2) Uw naam en adresgegevens (liefst inclusief e-mail, telefoon, voor als we aanvullende vragen hebben)

3) Datum en tijdstip (zo nauwkeurig mogelijk) waarop u de vuurbol waarnam

4) Beschrijving van de vuurbolkarakteristieken (zoals eventuele fragmentatie, kleur)

Daarnaast hebben we voor traject- en eindpuntreconstructie meer gedetailleerde gegevens nodig over de positie van de vuurbol aan de hemel. Het gaat dan om:

5) AZIMUTH en HOOGTE van het begin- en eindpunt

6) de VALHOEK met de verticaal

Deze laatste twee punten hebben, zeker voor iemand zonder amateur-sterrenkundige achtergrond, wat extra uitleg nodig, welke hier onder volgt:

Het AZIMUTH betreft de richting waarin u de vuurbol zag, gemeten langs de horizon. Graag ontvangen we azimuth-schattingen voor zowel het beginpunt van de vuurbol als ook (en vooral) het eindpunt. Het azimuth wordt aangegeven in graden. de horizon vormt een cirkel om u heen, die u kunt verdelen in 360 graden. Zo'n gradenverdeling vind u onder andere op een compas. Azimuth-metingen kunt u ook het beste met een compas doen. Heeft u echter geen compas, dan kunt u het schatten, als u tenminste weet waar het noorden is.

Behalve het azimuth van begin- en eindpunt, hebben we graag ook informatie over de HOOGTES van beide punten. Ook deze worden in graden uitgedrukt, waarbij de horizon op 0 (nul) graden ligt, en het punt recht boven uw hoofd op 90 graden. Het punt halverwege de horizon en het punt recht boven uw hoofd ligt op 45 graden. Ter referentie: in Nederland staat de Poolster op een hoogte van ongeveer 51 graden.

Geheel los van de azimuth- en hoogteschattingen, ontvangen we ook graag een schatting van de VALHOEK. Het gaat om de hoek (opnieuw: in graden) tussen het vuurbolspoor en de verticaal door het eindpunt van de vuurbol:

Geeft u ook aan of de vuurbol voor u van links naar rechts, of van rechts naar links bewoog. NB: de valhoek graag onafhankelijk schatten, NIET berekenen uit het verschil in eerder bepaalde azimuth- en hoogtewaarden van begin- en eindpunt!!!!!

Door het verzamelen van een groot aantal valhoekschattingen kan de aanvlieg-richting waaruit de vuurbol verscheen en de werkelijke valhoek zeer nauwkeurig bepaald worden. Daarvoor is ook het azimuth van het eindpunt nodig. Azimuth- en hoogtemetingen zelf, dienen vooral voor het nauwkeurig bepalen van de trajectlengte en de geografische coordinaten van het begin- en eindpunt.

Tot slot hebben we nog een laatste stukje informatie nodig:

7) De tijdsduur van de vuurbol (in seconden)

Uit de praktijk is gebleken dat heel veel mensen de tijdsduur van een vuurbol overschatten. De beste manier om de tijdsduur te schatten is met een stopwatch. "Herleef" in gedachten de vuurbolverschijning, als een soort filmpje in uw hoofd. Start en stop de stopwatch bij begin en eind van de vuurbol in uw herbeleving.

Mailadres

Uw waarnemingen zijn welkom bij de Dutch Meteor Society, mailt u ze naar dms "apestaart" marcolangbroek.nl  ("apestaart" staat voor het symboolk @). Helaas is het wel zo dat het niet altijd mogelijk blijkt nauwkeurige berekeningen met vuurbolwaarnemingen te doen; het is geheel afhankelijk van het aantal waarnemingen dat binnenkomt, en de kwaliteit daar van.