U bevindt zich op Marco Langbroek’s pagina over meteorieten

 

Meteorieten worden op basis van hun chemische samenstelling ingedeeld in drie hoofdgroepen, die ieder op hun beurt op basis van chemische samenstelling en petrologische karakteristieken weer worden onderverdeeld in een soms groot aantal subtypen. De drie hoofdklassen zijn steenmeteorieten, ijzermeteorieten en steenijzermeteorieten. Steenmeteorieten bestaan in hoofdzaak uit silikaat ("gesteente"); ijzermeteorieten in hoofdzaak uit metallisch nikkelijzer; en de zeer zeldzame steenijzermeteorieten voor ongeveer 40-50% uit metallisch nikkelijzer en 50-60% uit silikaat. De omvangrijkste hoofdgroep, de steenmeteorieten (94% van alle vallen), wordt opgedeeld in twee hoofdgroepen: chondrieten en achondrieten.

Klik onderstaande plaatjes aan om voor het genoemde type meteoriet een subpagina met uitleg over subtypen, kenmerken, samenstelling en oorsprong te verkrijgen:

 

Géén meteorieten, maar wel nauw gerelateerd zijn de:

Aandeel van de verschilende hoofdgroepen:

Steenmeteorieten zijn het meest algemeen voorkomend. Ongeveer 94% van alle meteorietvallen betreft een steenmeteoriet. Slechts 5% van alle meteorietvallen betreffen ijzermeteorieten. Het meest zeldzaam, slechts 1% van alle vallen, is de val van een steenijzermeteoriet.

In meteorietkollekties nemen ijzermeteorieten echter een groter aandeel in dan je op basis van hun aandeel in het aantal waargenomen vallen zou verwachten. Dit komt doordat ijzermeteorieten meer opvallen dan steenmeteorieten (die voor een leek vaak moeilijk van "normale" stenen te onderscheiden zijn), en ook minder snel verweren dan de meeste steenmeteorieten (zowel vanwege de samenstelling, als ook omdat ijzermeteorietfragmenten vaak groter zijn dan steenmeteorietfragmenten). Het gevolg is, dat ze een onevenredig groot aandeel uitmaken van de meteorietvondsten.

 

Hoofdpagina

 

U bevindt zich op Marco Langbroek’s pagina over meteorieten


Tekst en foto’s © Marco Langbroek, Dutch Meteor Society. Contact: meteorites@dmsweb.org